historiaoddziałyzespół lekarzydla pacjentówdziałalność klinicznadziałalność naukowamedia o naskontakt


ZESPÓŁ LEKARZY KLINIKI KARDIOCHIRURGII

Kadrę Kliniki stanowi 47 wyszkolonych w kraju i zagranicą lekarzy (w tym 3 samodzielnych pracowników nauki i 21 doktorów medycyny) oraz kilkanaście osób z wykształceniem wyższym niemedycznym, w tym psychologowie, rehabilitanci, analitycy, liczne pielęgniarki i inni.


KARDIOCHIRURDZY – OPERATORZY

Prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski
TYTUŁ NAUKOWY: Profesor doktor habilitowany nauk medycznych

PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ
Dyplom lekarza medycyny: 1968 r., A.M. Łódż.
Tytuł doktora nauk medycznych: 1978 r., "Analiza wskazań i wyników chirurgicznego leczenia nadciśnienia spowodowanego zwężeniem tętnic nerkowych". Promotor: prof. dr hab.
med. Antoni Dziatkowiak.
Tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych: 1995 r., "Ocena przydatności aortalnych wszczepów homogennych (allogennych) w chirurgicznym leczeniu tętniaków aorty wstępującej".
Opiekun habilitacji:
prof. dr hab. med. Antoni Dziatkowiak.
Tytuł profesora: 30 czerwca 2003 roku.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
1969
- staż podyplomowy w Szpitalu im. Sonenberga w Łodzi
1970-1979 - praca pod kierunkiem prof. dr hab. med. Jana Molla w Klinice Kardiochirurgii Akademii Medycznej w Łodzi (póżniej przemianowana na Klinikę Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii) kolejno na etacie asystenta, starszego asystenta, adiunkta.
1979 - przenosiny wraz z prof. dr hab. med. Antonim Dziatkowiakiem do Krakowa, praca na stanowisku adiunkta, jednocześnie pełniąc obowiązki zastępcy kierownika Kliniki Chirurgii Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii, gdzie pracuje do chwili obecnej (aktualnie Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK CM UJ).
2001 (od 1 pażdziernika) - pełnienie funkcji kierownika Kliniki, oraz vice-dyrektora Instytutu Kardiologii CM UJ.
1973 - I stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej.
1979 - II stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej.
1991 - tytuł specjalisty w zakresie kardiochirurgii.


NAGRODY (ODZNACZENIA) I SUKCESY ZAWODOWE
Nagrody uzyskane w czasie pracy zawodowej:
- indywidualna - III - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
za osiągnięcia naukowe, Warszawa, 1979 rok;
- zespołowa - II - nagroda naukowa Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego za pracę: "Ocena czynności lewej komory przed i po
chirurgicznym leczeniu choroby niedokrwiennej serca";
- zespołowa - III - Rektora Akademii Medycznej w Krakowie
za osiągnięcia naukowe, 1988 rok;
- zespołowa - II - Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za pracę: "Użycie konserwowanej krwi własnej chorych w operacjach na otwartym sercu w krążeniu pozaustrojowym", Poznań, 1988 rok;
- zespołowa - I - za pracę naukową pod tytułem: "250 pacjentów z allogenną aortalną zastawką serca",
XII Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich, Katowice, 1988 rok;
- zespołowa - I - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Warszawa, 1989 rok;
- Złoty Krzyż Zasługi, Kraków,
1990 rok;
Jubileuszowa Nagroda Rektora za 25 lat pracy, Kraków, 1994 rok;
- zespołowa - Nagroda Miasta Krakowa w Dniach Nauki i Techniki za
współudział w uzyskaniu 100 przeszczepów serca, Kraków, 1995 rok;
- zespołowa - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z Okazji Międzynarodowego Dnia Zdrowia za szczególne osiągnięcia w zakresie operacji serca w krążeniu pozaustrojowym, Warszawa, 1996 rok;
- indywidualna - srebrny medal "Kraków 2000" - nagroda Prezydenta Miasta Krakowa;
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 2001 rok;
- indywidualna - Nagroda miasta Lwowa 2004 za osobisty wkład i zaangażowanie w rozwój lwowskiej kardiochirurgii.


STAŻE NAUKOWE I DOSKONALENIE ZAWODOWE
1983-1984 - Klinika Torako-Kardiochirurgii Uniwersytetu
im. H.Heine w Dusseldorfie
(Niemcy), praca w charakterze współpracownika naukowego pod kierunkiem prof. dr
Wolfganga Bircksa.
1992 - Klinika Kardiochirurgii Uniwersytetu Erlagen (Niemcy)
Deutsches Herzzentrum Berlin (Niemcy) - wielokrotnie.
Obecnie współpraca z Herzzentrum Nordrhein-Westfalen Uniwersytetu Bochum w Bad
Oeynhausen (Niemcy) - kierownik prof. dr R.Körfer;
oraz z Herz- und Gefäßchirurgische Klinik w Bad Neustadt (Niemcy) - kierownik prof. dr R. Hacker.
Ponadto staże w Hamburgu, Duisburgu, Mediolanie, Kalifornii.


UDZIAŁ W ORGANIZACJACH ( POLITYCZNE, NAUKOWE, SPOŁECZNE, RELIGIJNE, STOWARZYSZENIA)

Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych:

- Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a obecnie -
przewodniczącego Sekcji Kardiochirurgii oraz jest wiceprzewodniczącym Oddziału
Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego;
- Zarządu Towarzystwa
Chirurgów Polskich
- Polskiego Towarzystwa Angiologicznego
- Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego
- Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów (obecnie pełni funkcję vice-prezesa)
- The European Association for Cardio-Thoracic Surgery.

W roku 1986 założył Klub Młodych Kardiochirurgów Polskich (obecnie Klub Chirurgów Serca), w którym do chwili obecnej pełni funkcję prezesa. Od 2001 roku jest członkiem Klubu Kardiochirurgów Polskich.
Od 1999 roku sprawuje funkcję zastępcy członka w stałej Senackiej Komisji UJ ds. Odznaczeń i Nagród.
Od 1999 roku pełni funkcję członka Komisji ds. Integracji Europejskiej Collegium Medicum UJ.
W latach 1999-2002 został powołany przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na stanowisko konsultanta regionalnego w dziedzinie transplantologii klinicznej dla obszaru województwa małopolskiego. W 2000 roku został powołany do składu sekcji Nauki Kliniczne Zabiegowe Komitetu Badań Naukowych (do 2002 roku). Od 2002 roku pełni funkcję konsultanta regionalnego w dziedzinie kardiochirurgiim dla obszaru województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. W 2002 roku został powołany rozporządzeniem Ministra Zdrowia na członka Zespołu ekspertów doopracowania programu specjalizacji w zakresie kardiochirurgii. W 2002 roku został powołany przez Wojewodę Małopolskiego do Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Zdrowia. W grudiu 2002 roku został powołany decyzją Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na członka Stałej Rektorskiej Komisji ds. Klinicznych.
Był współorganizatorem Międzynarodowego Sympozjum Kardiochirurgicznego w 1997 roku, z okazji otwarcia nowej Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CM UJ i poświęcenia jej przez Ojca Świętego Jana Pawła II; oraz sekretarzem Kongresu Międzynarodowego Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń w 2000 roku.
Był również współorganizatorem i członkiem Rady Naukowej Jesiennych Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej w Krakowie w grudniu 2000 oraz 2001 roku; był również
współorganizatorem i członkiem Rady Naukowej I Zjazdu Polskiego Towarzystwa
Kardio-Torakochirurgów w Szczecinie w kwietniu 2002 roku.
Prowadzi działalność społeczną będąc Pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
do współpracy z Gminą i Miastem Zakopane. Od roku 1991 jest członkiem Lion's
Club International Kraków - Stare Miasto, który prowadzi aktywną działalność
charytatywną.


PRYWATNIE O SOBIE

ulubiona książka, film:
Moim ulubionym filmem, który oglądałem wielokrotnie, nigdy się nim nie nudząc jest "Casablanca". W przestrzeniach literatury nie jestem jednoznaczny- lubię prozę Remarque'a, prozę Andrzeja Szczypiorskiego, chętnie wracam do "Mistrza i Małgorzaty" Bułhakowa czy też dla poprawienia nastroju zwracam się w kierunku prostej, ale jakże mądrej filozofii góralskiej zgromadzonej w książce Józefa Tichnera "Historia filozofii po góralsku".

Zainteresowania pozazawodowe:
Moją pasją jest żeglarstwo. Kiedy zaś czuję,że potrzebuję chwili wyciszenia po ciężkim dniu pracy, najlepszym remedium jest dla mnie bliski kontakt ze sztuką.Moja ulubiona muzyka?- jednozanacznie na pierwszym miejscu muzyka filmowa Zbyszka Preisnera. Lubię też muzykę fado, jazz i oczywiście muzykę góralską.

Maksyma życiowa:
Myślę, że kardiochirurg jest przez całe swoje dorosłe życie przede wszystkim lekarzem. Dlatego moją życiową dewizą była zawsze filozofia: co masz zrobić jutro - zrób dziś, a jutro zostaw na realizację marzeń. Taka postawa dawała mi możliwość "wyżycia się" w zawodzie i rzetelne jego wykonywanie, pełne zaangażowanie w to, co świadomie przed laty wybrałem, a jednocześnie pozwalała mi na zachowanie siebie, czas na poszukiwanie i rozwój oraz wiarę w odnalezienie pełni szczęścia również prywatnie.
Dr hab. med. Roman Pfitzner
TYTUŁ NAUKOWY: doktor
habilitowany nauk medycznych

PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ
• 1966 – 1972 r. studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie
• 1972 r. dyplom lekarza medycyny
• 1979 r. tytuł dr n. med.
• 1996 r. tytuł dr hab. med.
• Nagroda Dydaktyczna III stopnia Rektora AM w Krakowie
• 1995, 1996 r.- Puchar Prezesa PTK
• 1996 r. - Dyplom Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dla najbardziej wyróżniającego się Studenckiego Koła Naukowego i jego opiekuna
• Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo książki pt. „ Mineralizacja serca i dużych naczyń ”,
• Noty biograficzne w wydawnictwach International Biographical Centre: „ Dictionary of International Biography vol XXVII ”,” International Who´s Who of Intelectuals” oraz „Outstanding People of the 20th Century ”

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
• 1976 r. specjalizacja I stopnia z zakresu chirurgii ogólnej
• 1980 r. specjalizacja II stopnia z zakresu chirurgii ogólnej
• 1991 r. specjalizacja II stopnia z zakresu kardiochirurgii
• 1972 – 1974 r. asystent w II Klinice Chirurgii Ogólnej Akademii Medycznej w Krakowie
• od 1974 r. asystent oddziału chirurgicznego w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Pawła II
• od 1981 r. adiunkt w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK CMUJ
• 1985 – 1999r. kierownik Konsultacyjnej Przychodni Specjalistycznej IK CMUJ w KSS
• od 1999 r. ordynator oddziału przedoperacyjnego w KChSiN IK CMUJ
• zastępca kierownika Kliniki do spraw dydaktycznych i naukowych

STAŻE NAUKOWE I DOSKONALENIE ZAWODOWE
• 1985 – 1986 r. – Niemcy – Stypendium Fundacji im. Aleksandra v. Humboldta – Klinika Kardiochirurgii – Uniwersytet w Dusseldorfie
• 1974 – 1979 r. – Klinika Kardiochirurgii w Łodzi
• Paryż – Klinika Kardiochirurgii Hôpital Broussais oraz Klinika Kardiochirurgii Hôpital Laennec – pobyt szkoleniowy.
• Szwajcaria – Klinika Kardiochirurgii w Bernie - pobyt szkoleniowy
• 1968 – 1985 r. – współpraca ( wolontariusz) z Zakładem Fizjologii Eksperymentalnej AM w Krakowie

CZŁONKOSTWA TOWARZYSTW NAUKOWYCH
• Polskie towarzystwo Lekarskie
• Towarzystwo Chirurgów polskich
• Polskie Towarzystwo kardiologiczne
• Polskie Towarzystwo Angiologiczne
• Polskie Towarzystwo Transplantacyjne
• Polskie Towarzystwo kardiochirurgów iTorakochirurgów
• Klub Chirurgów Serca
• Societas Humboldtiana Polonorum
• Society of Thoracic Surgeons
• European association for Cardio – Thoracic Surgery
• ISCTS – World society of Cardio – Thoracic Surgeons
• International Society for heart and Lung Transplantation
• New York Academy of Sciences
• Poland – Japan Society for Exchange in Surgery

INNE
• Związek Polskiego Spisza
• Towarzystwo Przyjaciół Orawy
• Towarzystwo przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

RADY NAUKOWE CZASOPISM MEDYCZNYCH
• Recenzent „Przeglądu Lekarskiego”
• 1999 – 2000r. - Członek sekcji PO 5C KBN – nadal recenzjonuje dla KBN
• Od 1999/2000 r. – Członek Komitetu Koordynacyjnego Konsorcjum – Centrum Doskonałości – Krakowskie Centrum Telemedycyny i Medycyny Zapobiegawczej
• Wieloletnia współpraca redakcyjna z Annales Collegii Medicii Universitatis Jagiellonicae

DOŚWIADCZENIE KLINICZNE
Operacje serca i wielkich aczyń w pełnym zakresie ( chirurgia zastawkowa, wieńcowa i powikłań zawału, wad rodzonych serca u dorosłych, tętniaki aorty, przeszczepianie serca, inne peracje serca, operacje naczyniowe i inne z zakresu klatki piersiowej i ogólnej
chirurgii). Wprowadzenie niektórych typów operacji ( np. Dawid II i inne) raz modyfikacje.

ZAINTERESOWANIA KLINICZNE I NAUKOWE
• Prowadzenie grantów i innych programów badawczych - publikacje na temat chirurgii wieńcowej, zastawkowych i nabytych wad serca, zastawek allogennych, tętniaków aorty, transplantologii, mineralizacji serca i naczyń, doświadczalnej kardiologii i inne.

• Koordynowanie dydaktyki przed i podyplomowej w Klinice – zajęcia ze studentami polskimi i Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców CMUJ, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Kardiochirurgicznego, od 2001/2001 opiekun Studenckiego Towarzystwa Naukowego CMUJ

Dr med. Bogusław Kapelak
TYTUŁ NAUKOWY: Doktor nauk medycznych

PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ
• 1975-1981 r. studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
• 1981 r. dyplom lekarza medycyny
• 1994 r. tytuł dr n. med.
• 1989 r. Nagroda Zespołowa I Stopnia Ministra zdrowia i Opieki Społecznej
• 1996 r. Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
• 1985 r. specjalizacja I stopnia z zakresu chirurgii ogólnej
• 1991 r. specjalizacja II stopnia z zakresu kardiochirurgii
• od 1981 r. asystent oddziału chirurgicznego w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK CMUJ
• od 1994 r. adiunkt w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK CMUJ
• od 2001 r. zastępca kierownika kliniki do spraw klinicznych

STAŻE NAUKOWE I DOSKONALENIE ZAWODOWE
• 1989 – 1990 r.- Belgrad - Klinika Kardiochirurgii „Dedinje”
• 1992 – 1993 r. – Brugia – Klinika Kardiochirurgii
• 1998 r. – Hamburg – ośrodek naukowy – szkolenie w zakresie torako-kardioskopii
• 2000 r. – Holandia – szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie wszczepiania stentów wewnątrzaortalnych
• 2000 r. – Belgia - szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie wszczepiania stentów wewnątrzaortalnych
• 2002r. – Hamburg – szkolenie w zakresie wszczepiania stentów dosercowych

CZŁONKOSTWA TOWARZYSTW NAUKOWYCH
• Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
• Polskie Towarzystwo Torako – kardiochirurgów
• Towarzystwo Chirurgów Polskich

DOŚWIADCZENIE KLINICZNE
Ponad 350 zabiegów operacyjnych rocznie - pełny zakres zabiegów kardiochirurgicznych i przeszczepy serca.

ZAINTERESOWANIA KLINICZNE
Operacje w ostrych rozwarstwieniach aorty

KONTAKT ( TELEFON, E-MAIL)
tel: 12/429 70 70

Lek. med. Jerzy Bigosiński
TYTUŁ NAUKOWY: Lekarz medycyny

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

• od 1979 r. - asystent i starszy asystent oddziału chirurgicznego w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK CM UJ
• specjalizacja I stopnia z zakresu chirurgii ogólnej
• specjalizacja II stopnia z zakresu chirurgii ogólnej
• specjalizacja II stopnia z zakresu kardiochirurgii
• ordynator oddziału kardiochirugicznego w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK CMUJ
• kierownik Izby Przyjęć

STAŻE NAUKOWE I DOSKONALENIE ZAWODOWE
• Kopenhaga (Dania)- szkolenia z zakresu kardiochirugii i krążenia pozaustrojowego
• Berlin (Niemcy )- szkolenia z zakresu kardiochirugii i krążenia pozaustrojowego
• Pescara (Włochy)- szkolenia z zakresu kardiochirugii i krążenia pozaustrojowego

CZŁONKOSTWA TOWARZYSTW NAUKOWYCH
• Towarzystwo Chirurgów Polskich
• Polskie Towarzystwa Torako-kardiochirurgów
• Polskie Towarzystwo KardiologiczneDr med. Piotr Przybyłowski
TYTUŁ NAUKOWY: Doktor nauk medycznych

PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ
• studia na Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
• 1992 r. dyplom lekarza medycyny
• 1993 r. tytuł dr n. med.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
• 1995 r. specjalizacja I stopnia z zakresu chirurgii ogólnej
• 2000 r. specjalizacja II stopnia z zakresu kardiochirurgii
• od 1994 r. asystent oddziału transplantologicznego w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i
Transplantologii IK CMUJ
• 2000 r. adiunkt w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK CMUJ
• 2000 r. kierownik oddziału transplantologicznego w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK CMUJ

STAŻE NAUKOWE I DOSKONALENIE ZAWODOWE
• USA - Texas Heart Institute Houston - staż z zakresu kardiochirurgii i transplantologii
• USA - St Luke´s Episcopal
Hospital/Texas Heart Institute Houston/ - fellowship z zakresu kardiochirurgii i transplantologii
• USA - Department of Surgery and Organ Transplant University of Texas Houston Surgery- pobyt naukowy
• USA - Texas Heart Institut Houston & Department of Surgery and Organ Transplant University - pobyt naukowy

CZŁONKOSTWA TOWARZYSTW NAUKOWYCH
• Polskie Towarzystwo Transplantacyjne
• Polskie Towarzystwo Patologów,
• Towarzystwo Chirurgów Polskich,
• Polskie Towarzystwo Torako- kardiochirurgów
• International Society for Heart and Lung Transplantation
• American Society of Transplant Surgeons

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
• Krańcowa niewydolność krążenia
• Transplantologia i immunologia transplantacyjna

KONTAKT (TELEFON, E-MAIL)
tel : 012 614 32 16
e-mail:
piotrus@aol.com


Dr med. Zbigniew Samitowski
TYTUŁ NAUKOWY: Doktor nauk medycznych

PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ
• 1971 – 1977 r. studia na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie oraz Collegium Medicum UJ w Krakowie
• 1978 r. dyplom lekarza medycyny
• 1998 r. tytuł dr n. med.
• 1984 r. rozpoczęcie programu autotransfuzji w kardiochirurgii
• 1988 r. nagroda III stopnia Rektora CM UJ Kraków za osiągnięcia naukowe
• 1988 r. nagroda naukowa II stopnia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
• 1981 r. specjalizacja I stopnia z zakresu chirurgii ogólnej
• 1992 r. specjalizacja II stopnia z zakresu kardiochirurgii
• od 1978 Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
• od 1980 r. asystent oddziału chirurgicznego w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK CM UJ, w KSS im. J. Pawła II w Krakowie
• od 1992 r. starszy asystent w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK CM UJ, w KSS im. J. Pawła II w Krakowie
• od 1984 r. kierownik Pracowni krążenia Pozaustrojowego
• od 2002 r. kierownik Oddziału Operacyjnego i Pracowni Krążenia Pozaustrojowego

STAŻE NAUKOWE I DOSKONALENIE ZAWODOWE
• Kopenhaga - szkolenia z zakresu kardiochirugii i krążenia pozaustrojowego
• Lund - szkolenia z zakresu kardiochirugii i krążenia pozaustrojowego
• Pescara ( Włochy) - szkolenia z zakresu kardiochirugii i krążenia pozaustrojowego
• Antwerpia ( Belgia) - szkolenia z zakresu kardiochirugii i krążenia pozaustrojowego
• Malta - szkolenia z zakresu kardiochirugii i krążenia pozaustrojowego
• Udziały w licznych zjazdach krajowych i międzynarodowych z prezentacjami własnych prac

CZŁONKOSTWA TOWARZYSTW NAUKOWYCH
• Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
• Polskie Towarzystwo Torako - kardiochirurgów
• Towarzystwo Chirurgów Polskich
• Działalność w Izbach Lekarskich

DOŚWIADCZENIE KLINICZNE
Obecnie około 300 operacji rocznie - pełny zakres operacji kardiochirurgicznych oraz naczyniowych.

ZAINTERESOWANIA KLINICZNE I NAUKOWE
• Pełna rewaskularyzacja wieńcowa
• Operacje wieńcowe bez krążenia pozaustrojowego
• Tętniaki aorty – głęboka hypotermia
• Zaawansowane wady zastawkowe i zapalenie wsierdzia
• Prowadzenie krążenia pozaustojowego i ochrona narządowa
• Operacje nagłe w kardiochirurgii
• Autotransfuzja
• Chirurgia naczyniowa- tętniaki, plastyka tętnic szyjnych

KONTAKT ( TELEFON, E-MAIL)
tel: 012 6582066
e-mail:
z.samitowski@chello.pl , mcsamito@cyf-kr.edu.pl

Dr med. Grzegorz Marek
TYTUŁ NAUKOWY: doktor medycyny

PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ
1977 – 83 r. studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie.
1983 r. dyplom lekarza medycyny
1990 r. tytuł dr n. med.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
1987 r. specjalizacja I stopnia z zakresu chirurgii ogólnej
1999 r. specjalizacja II stopnia z zakresu kardiochirurgii
0d 1985 r. asystent oddziału chirurgicznego w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK CMUJ
od 1999 r. adiunkt w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK CMUJ Kierownik Banku Zastawek Allogennych Serca

STAŻE NAUKOWE I DOSKONALENIE ZAWODOWE
1991 – 1992 – Niemcy – Klinik der Hertz Thorax und Gefass Chirurgie Universitat Dusseldorf – staż szkoleniowy

CZŁONKOSTWA TOWARZYSTW NAUKOWYCH
Towarzystwo Chirurgów Polskich
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Polskie Towarzystwo Kardiochirurgów i Torakochirurgów

DOŚWIADCZENIE KLINICZNE
Wykonanych ponad 1500 – 2000 zabiegów – pełny zakres operacji kardiochirurgicznych

Dr med. Sławomir Wójcik
TYTUŁ NAUKOWY: Doktor nauk medycznych

PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ
• 1980 – 87 r. studia na Wydziale lekarskim Collegium Medicum UJ w Krakowie
• 1987 r. dyplom lekarza medycyny
• 1998 r. tytuł dr n. med.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
• 1992 r. specjalizacja I stopnia z zakresu chirurgii ogólnej
• 1999 r. specjalizacja II stopnia z zakresu kardiochirurgii
• od 1987 r. asystent oddziału chirurgicznego w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK CMUJ

STAŻE NAUKOWE I DOSKONALENIE ZAWODOWE
• 1995 – Budapeszt – szkolenie koordynatorów transplantologicznych
• 1996 – Praga – szkolenie w pobieraniu narządów do przeszczepów serca
• 2000 – Warszawa – szkolenie w zakresie wad zastawkowych serca
• 2001 – Sardynia – szkolenie w zakresie operowania wad zastawkowych serca

CZŁONKOSTWA TOWARZYSTW NAUKOWYCH
• Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
• Towarzystwo Chirurgów Polskich
• Polskie Towarzystwo Torako – kardiochirugów

DOŚWIADCZENIE KLINICZNE
• Ponad 1500 zabiegów wykonanych samodzielnie
• 250 – 300 zabiegów kardiochirurgicznych rocznie w pełnym zakresie ( chirurgia wieńcowa,
wady zastawkowe, wady wrodzone, tętniaki lewej komory, tętniaki rozwarstwione aorty)
• chirurgia naczyniowa
• ponad 100 pobrań serca
• udział w przeszczepach serca

ZAINTERESOWANIA KLINICZNE I NAUKOWE
• Chirurgia wieńcowa
• Chirurgia zastawkowa
• Tętniaki lewej komory

KONTAKT (TELEFON, E-MAIL)
Tel : 0606 648 622
e–mail :
slawMD@poczta.onet.pl

Dr med. Edward Pietrzyk
TYTUŁ NAUKOWY: Doktor nauk medycznych

PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ
studia na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ w Krakowie
1988 r. dyplom lekarza medycyny
1998 r. tytuł dr n. med.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
1992 r. specjalizacja I stopnia z zakresu chirurgii ogólnej
1999 r. specjalizacja II stopnia z zakresu kardiochirurgii
od 1989 r. asystent oddziału chirurgicznego w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK CMUJ

STAŻE NAUKOWE I DOSKONALENIE ZAWODOWE
1994 r. – Sewilla – szkolenie w zakresie stosowania cyklosporyny
1995 r. – Budapeszt – kurs koordynatora pobierania narządów
1999 r. - Katowice – szkolenie małoinwazyjnej chirurgii wieńcowej
2000 r. – Warszawa – szkolenie z chirurgii wad zastawkowych
2001 r. - Sardynia - szkolenie z wad zastawkowych

CZŁONKOSTWA TOWARZYSTW NAUKOWYCH
• Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
• Towarzystwo Chirurgów Polskich
• Polskie Towarzystwo Torako - Kardiochirurgów

DOŚWIADCZENIE KLINICZNE
• Średnio 250 – 300 zabiegów kardiochirurgicznych rocznie (chirurgia wieńcowa, wady zastawkowe, wady wrodzone, tętniaki aorty, powikłania choroby wieńcowej).
• Średnio około 50 zabiegów chirurgii naczyniowej rocznie
• Około 100 pobrań serca do transplantacji
• Udział w transplantacjach serca

ZAINTERESOWANIA KLINICZNE I NAUKOWE
• Chirurgia wieńcowa
• Wady zastawkowe

KONTAKT ( TELEFON, E-MAIL)
Tel: 0607 594 491
e-mail :
edward.pietrzyk@xl.wp.pl


Dr med. Paweł Rudziński
Specjalista kardiochirurgii, asystent Collegium Medicum UJ w Krakowie. W KChSiN pracuje od 1991 roku. Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Kardio – Torakochirurgicznego.
Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Kardio Torakochirurgicznego. Odbyte staże szkoleniowe i naukowe: Boksburg Benoni Hospital, RPA (staż szkoleniowy), Klinika Kardiochirurgii Uniwersytetu Capetown, RPA (staż szkoleniowy).
ZESPÓŁ CHIRURGÓW
Dr med. Grażyna Sokół - specjalista kardiochirurg

Lek. med. Krzysztof Lubański, I stopień z chirurgii ogólnej, otwarta specjalizacja z
kardiochirurgii

Lek. med. Iwona Sumara - Stelmach - Kierownik Specjalistycznej Przychodni Konsultacyjnej Kardiologiczno Kardiochirurgicznej i Transplantacyjnej, I stopień z chirurgii ogólnej, otwarta specjalizacja z kardiochirurgii

Lek. med. Mariola Cieśla – Dul, I stopień z chirurgii ogólnej, otwarta specjalizacja z kardiochirurgii

Lek. med. Tomasz Myrdko,
I stopień z chirurgii ogólnej, otwarta specjalizacja z kardiochirurgii

Lek. med. Bogdan Suder,
I stopień z chirurgii ogólnej, otwarta specjalizacja z kardiochirurgii

Lek. med. Grzegorz Grudzień,
I stopień z chirurgii ogólnej, otwarta specjalizacja z kardiochirurgii

Lek. med. Dariusz Plicner,
I stopień z chirurgii ogólnej, otwarta specjalizacja z kardiochirurgii

Lek. med. Artur Bartoszcze,
I stopień z chirurgii ogólnej, otwarta specjalizacja z kardiochirurgii

Dr med. Jarosław Stoliński,
I stopień z chirurgii ogólnej, otwarta specjalizacja z kardiochirurgii

Dr med. Robert Sobczyński,
I stopień z chirurgii ogólnej, otwarta specjalizacja z kardiochirurgii

Dr med. Zbigniew Starzyk,
I stopień z chirurgii ogólnej, otwarta specjalizacja z kardiochirurgii

Dr med. Karol Wierzbicki,
otwarta specjalizacja z kardiochirurgii

Lek. med. Krzysztof Wróbel,
otwarta specjalizacja z kardiochirurgii

Lek. med. Jacek Piątek,
otwarta specjalizacja z kardiochirurgii

Lek. med. Krzysztof Bartuś,
otwarta specjalizacja z kardiochirurgii

Lek. med. Grzegorz Filip,
otwarta specjalizacja z specjalizacja z kardiochirurgii

Lek. med. Janusz Konstanty,
otwarta specjalizacja z kardiochirurgii

Lek. med. Łukasz Zieliński,
otwarta specjalizacja z kardiochirurgii

Lek. med. Bogusław Gawęda,
otwarta specjalizacja z kardiochirurgii

ZESPÓŁ KARDIOLOGÓW

Dr med. Maria Śnieżek – Maciejewska,
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

Dr med. Dorota Sobczyk
specjalista I stopnia chorób wewnętrznych, otwarta specjalizacja II stopnia z chorób wewnętrznych

Dr med. Jacek Myć,
specjalista I stopnia chorób wewnętrznych, otwarta specjalizacja II stopnia z chorób wewnętrznych

Lek. med. Izabella Górkiewicz – Kot,
otwarta specjalizacja z chorób wewnętrznyc

Lek. med. Grzegorz Trybowski,
specjalista I stopnia chorób wewnętrznych, otwarta specjalizacja II stopnia z chorób wewnętrznych

ZESPÓŁ ANESTEZJOLOGÓW

Zespół kardioanestezjologów

Dr n.med. Rafał Drwiła
- Adiunkt Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMUJ w Krakowie
- Ordynator Oddziału Intensywnej Terapii Pooperacyjnej Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantacji CMUJ

Wykształcenie:
- 1995r - Dyplom Doktora Nauk Medycznych CMUJ
- 1990r - Europejski Dyplom Akademii Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- 1989r - Specjalista II stopnia Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- 1983r - Dyplom Lekarza Medycyny Akademii Medycznej w Krakowie

Nagrody:
- 1987r i 1996r - Nagroda Ministra Zdrowia II stopnia

Staże zagraniczne:
- 1990r - 1991r - Katolicki Uniwersytet w Leuven, Belgia
- 1995r - Departament Kardiochirurgii Szpitala Bruise w Paryży, Francja
- 1996r - Teksański Instytut Chorób Serca w Huston, USA
- 1997r - Klinika Kardiochirurgii w Bad Neustadt, Niemcy

Autor i współautor licznych publikacji w piśmiennictwie fachowym krajowym i zagranicznym

PRACOWNICY:

Specjaliści II stopnia Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
dr n.med. T.Wysocka
lek.med. R.Wieczorek – z-ca ordynatora
dr n.med. M.Wąsowicz – z-ca ordynatora
lek.med. P.Marcinek
dr n.med. M.Ziętkiewicz
dr n.med. W.Słodowski

Specjaliści I stopnia Anetezjologii i Intensywnej Terapii:
lek.med. T.Feluś
lek.med. G.Paczkowska
lek.med. R.Kłyszejko


W trakcie specjalizacji:
lek.med. R.Musiał
lek.med. T.Kaczmarczyk
lek.med. A.Flis
lek.med. P.Moncznik

Utrzymujemy stały kontakt z Panem Prof. dr hab.med. Januszem Andresem, który piastuje stanowisko kierownika Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMUJ i jest jednocześnie naszym częstym konsultantem w rozwiązywaniu poważnych problemów klinicznych.


ZESPÓŁ PSYCHOLOGÓW KLINIKI CHIRURGII SERCA, NACZYŃ i TRANSPLANTOLOGII INSTYTUTU KARDIOLOGII COLL. MED. UJ

Kierownik Zespołu - Mgr Jolanta Siwińska
Tel : 12/614 3233

Zespół Psychologów Kliniki Chirurgii Serca,
Naczyń i Transplantologii Coll. Med.. UJ istnieje od 1984 roku. Wspomaga pacjentów kardiochirurgicznych przed i po operacji. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, przygotowaniem psychologicznym do operacji kardiochirurgicznej i rekonwalescencji po zabiegowej, psychoedukacją, wsparciem psychologicznym. Opiekuje się zarówno pacjentami Kliniki Kardiochirurgii, jak i ich rodzinami Prowadzi oddziaływania psychoterapeutyczne i profilaktykę zdrowotną.
Zespół Psychologów prowadzi badania naukowe, udokumentowane licznymi wystąpieniami na konferencjach naukowych, również międzynarodowych.
Zajmuje się pracą dydaktyczną – szkoli studentów Instytutu Psychologii UJ, Wydziału Lekarskiego Coll. Med. UJ, prowadzi szkolenia podyplomowe specjalizujących się psychologów (I i II stopień specjalizacji z psychologii klinicznej). Psychologowie Zespołu pracują w oddziale i ambulatorium, konsultują pacjentów na oddziałach Szpitala im. Jana Pawła II. Współpracują z Klubami Pacjentów.

Karta stosowania acenokumarolu.

Jeżeli odczuwasz dyskomfort psychiczny, trapi Cię lęk i depresja, masz problemy osobiste,
trudności życiowe, konflikty, czujesz, że żyjesz w nadmiernym stresie, chcesz się zrelaksować, odzwyczaić się od nałogów, potrzebujesz informacji dotyczących leczenia i trybu życia po operacji kardiochirurgicznej, zgłoś się do Zespołu Psychologów. Psychologowie mogą objąć opieką również osoby, które będą pacjentami Kliniki w przyszłości.

Zespół psychologów:
1. Mgr Jolanta Siwińska – Kierownik Zespołu, specjalista I stopnia psychologii klinicznej,
aktualnie w trakcie II stopnia specjalizacji, lat pracy klinicznej, 15 lat w Klinice Kardiochirurgii
2. Mgr Bożena Gulla – specjalista II stopnia psychologii klinicznej, 24 letni staż pracy klinicznej, 17 lat w Klinice Kardiochirurgii, szkolenie terapeutyczne – 2 lata szkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej
3.Mgr Iwona Wieczór - w trakcie specjalizacji I stopnia z psychologii klinicznej, 15 lat pracy klinicznej, cały czas w Klinice Kardiochirurgii
4.Mgr Marta Lesiak – Kalukin – specjalista I stopnia psychologii klinicznej, 23 letni staż pracy klinicznej, 6 lat w Klinice Kardiochirurgii, wieloletnie doświadczenie w terapii metodą biofeedback.
5.Mgr Anna Tutaj - w trakcie specjalizacji I stopnia z psychologii klinicznej, 4 lata pracy klinicznej, cały czas w Klinice Kardiochirurgii, szkolenie terapeutyczne w zakresie EMDR, Certyfikat TOEFL z języka angielskiego


ZESPÓŁ REHABILITACJI KLINIKI CHIRURGII
SERCA NACZYŃ
I TRANSPLANTOLOGII IK CM UJ

Kierownik Zespołu - mgr Dominika Batycka-Stachnik
Tel. 12/614 32 14

Pacjenci Kliniki Kardiochirurgii objęci są całodobową opieką rehabilitacyjną. Usprawnianiem
chorych zajmuje się zespół 19 wykwalifikowanych magistrów rehabilitacji i fizjoterapeutów. Program rehabilitacji chorych jest kompleksowy i obejmuje trzy
etapy: przygotowanie przedoperacyjne chorych opieka pooperacyjna od doby zerowej ukierunkowana na szybkie usprawnianie funkcji oddechowych i motorycznych rehabilitacja ambulatoryjna

Rehabilitacja w Klinice Kardiochirurgii oparta jest na najnowszych metodach i technikach terapeutycznych
(PNF, TACO) oraz zastosowaniu nowoczesnego sprzętu medycznego.
Szczególną uwagę w Klinice zwraca się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez system szkoleń i specjalizacji (5 specjalistów rehabilitacji ruchowej I stopnia) oraz prace naukowe a także udział w sympozjach i seminariach.

Zespół Rehabilitacji :
mgr Dominika Batycka-Stachnik – Kierownik Zespołu
mgr Wojciech Ćwiklicki
mgr Beata Jastrzębska
mgr Zdzisław Gruca
mgr Agnieszka Komorowska
mgr Donata Kołacz
mgr Małgorzata Kozerska-Drygała
mgr Robert Kudyba
mgr Andrzej Marchewka
mgr Joanna Marchewka
mgr Ewa Preisner
mgr Małgorzata Rodzeń
tech.Jerzy Rurkowski
mgr Władysław Sarliński
mgr Michał Stachnik
mgr Małgorzata Śpiewak
mgr Krystyna Tomczyk
tech.Elżbieta Wilkoszewska
tech.Wanda Ziomek


       |    Do góry    |    Strona główna    |
   

zapisz wypisz