MENU

Informacje ogólne

PROGRAM po polsku

Program in English

Program in English & Polish

Formularz zgłoszeniowy (firmy)

Formularz zgłoszeniowy (osoby indywidualne)

Rejestracja

Opłata

KMWF - KRAKOWSKIE MIĘDZYNARODOWE
WARSZTATY FLEBOLOGICZNE
3. Krakowskie Międzynarodowe Warsztaty Flebologiczne -

Warsztaty są przewidziane dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii naczyniowej i angiologii, a także dla innych osób zainteresowanych praktyczną flebologią. Języki obrad: polski i angielski. Uczestnicy otrzymają 11 punktów edukacyjnych.

Aula Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii CM UJ w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Sekretariat Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii CM UJ tel.: (012) 614 30 75, fax: (012) 614 30 72
http://www.kardiochirurgia.net.pl/flebologia
e-mail: flebologia@szpitaljp2.krakow.pl

Organizator:

Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski

Dr n. med. Tomasz Drążkiewicz

oraz Zespół Kliniki

czwartek – piątek / 8–9 maja, 2008, Kraków *

doroczne spotkanie - Postępy Flebologii 2008 z kursami praktycznymi:

• Leczenie medycznymi wyrobami uciskowymi

• Lasery w leczeniu żylaków kończyn dolnych

• Skleroterapia żylaków

• Badanie dopplerowskie układu żylnego

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego

Prof. Jerzy Sadowski, Dr Tomasz Drążkiewicz

- Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii

- Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

- Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Kraków, ul. Prądnicka 80


*czwartek, 8 V 2008, 1600-1900 / piątek, 9 V 2008, 900-1600
szczegóły: www.kardiochirurgia.net.pl/flebologia

SYMPOSIUM CRACOVIENSE www.symposium.pl

statystyka
www.kardiochirurgia.net.pl/flebologia